12-05-2013

Ống nhựa HDPE gân xoắn 315 Bình Minh và Rong cao su

Ống nhựa HDPE gân xoắn 315 Bình Minh thành trơn và rong cao su lắp đặt tại công trình cầu đường bộ Đồng Nai


Rong cao su
Cầu đường bộ bắc qua cù lao Biên Hòa, Đồng Nai