19-06-2014

Ống nhựa Bình Minh 75 x2,2mm

Ống nhựa Bình Minh 75, ống nước Bình Minh phi 75(Bình Minh plastic)
Đặc điểm kỷ thuật:
Đường kính ngoài:~75mm
Độ dày: 1,5mm; 2,2mm; 3,6mm
Áp suất DN(PN): 4 bar, 6 bar, 10 bar
Độ dài khớp nối:  mm
Chiều dài ống tiêu chuẩn: L= 4m
Bền với hoá chất, không bị rỉ sét.
Khả năng chịu va đập và áp lực lớn.
Nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng thép, vận chuyển dễ dàng.
Lắp đặt nhanh đơn giản.
Không độc hại.
Hệ số ma sát nhỏ.
Tính cách nhiệt tốt. 
PN: Áp suất làm việc ở 200C
Tel:0613939451-0938271379

Ống nhựa Bình Minh 90 x1,7mm

Ống nhựa Bình Minh 90, ống nước Bình Minh phi 90(Bình Minh plastic)
Đặc điểm kỷ thuật:
Đường kính ngoài:88,9mm
Độ dày: 1,7mm; 2,9mm; 3,8mm
Độ dài khớp nối: 64mm
Chiều dài ống tiêu chuẩn: L= 4m
Bền với hoá chất, không bị rỉ sét.
Khả năng chịu va đập và áp lực lớn.
Nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng thép, vận chuyển dễ dàng.
Lắp đặt nhanh đơn giản.
Không độc hại.
Hệ số ma sát nhỏ.
Tính cách nhiệt tốt. 
PN: Áp suất làm việc ở 200C
Tel:0613939451-0938271379

Ống nhựa Bình Minh 90 x 2,9mm

Ống nhựa Bình Minh 90, ống nước Bình Minh phi 90(Bình Minh plastic)
Đặc điểm kỷ thuật:
Đường kính ngoài:88,9mm
Độ dày: 1,7mm; 2,9mm; 3,8mm
Độ dài khớp nối: 64mm
Chiều dài ống tiêu chuẩn: L= 4m
Bền với hoá chất, không bị rỉ sét.
Khả năng chịu va đập và áp lực lớn.
Nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng thép, vận chuyển dễ dàng.
Lắp đặt nhanh đơn giản.
Không độc hại.
Hệ số ma sát nhỏ.
Tính cách nhiệt tốt. 
PN: Áp suất làm việc ở 200C
Tel:0613939451-0938271379

Ống nhựa Bình Minh 90 x 3,8mm

Ống nhựa Bình Minh 90, ống nước Bình Minh phi 90(Bình Minh plastic)
Đặc điểm kỷ thuật:
Đường kính ngoài:88,9mm
Độ dày: 1,7mm; 2,9mm; 3,8mm
Độ dài khớp nối: 64mm
Chiều dài ống tiêu chuẩn: L= 4m
Bền với hoá chất, không bị rỉ sét.
Khả năng chịu va đập và áp lực lớn.
Nhẹ chỉ bằng 1/5 trọng lượng thép, vận chuyển dễ dàng.
Lắp đặt nhanh đơn giản.
Không độc hại.
Hệ số ma sát nhỏ.
Tính cách nhiệt tốt. 
PN: Áp suất làm việc ở 200C
Tel:0613939451-0938271379